Nog geen lid van Coöperatie DEP? Klik hier!
banner

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site staat onvolledig of onjuist is. Orgafert is niet aansprakelijk voor deze onvolkomenheden en/of onjuistheden.

De informatie op www.orgafert.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.orgafert.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

Wij kunnen niet garanderen dat de website vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kunnen evenmin instaan voor verspreiding van de website of delen daarvan door onbevoegden.