Nog geen lid van Coöperatie DEP? Klik hier!
banner

DEP gaat bijbetalen voor mest

26 september 2022

divider

BEST 26 september 2022 - Coöperatie DEP heeft donderdagavond 22 september tijdens een extra ledenvergadering bekend gemaakt dat de tarieven worden verlaagd en gekoppeld aan de elektriciteitsprijs. De nieuwe tarieven gaan in op 1 oktober. Ook pluimveehouders die nog geen lid zijn van Coöperatie DEP en bereid zijn om tot en met 2030 mest te leveren kunnen gebruik maken van de nieuwe tarieven.

De sterk gestegen energieprijzen raakt ook de bedrijfsvoering van pluimveehouders. Coöperatie DEP en BMC Moerdijk hebben daarom samen besloten om de tarieven voor leden van Coöperatie DEP te verlagen en te koppelen aan de elektriciteitsprijs. Gerd-Jan de Leeuw, algemeen directeur van BMC Moerdijk: “We produceren duurzame elektriciteit van alle mest die de leden van Coöperatie DEP leveren. Totaal is dit voldoende elektriciteit om alle leverende pluimveehouders te voorzien in hun eigen elektriciteitsverbruik én 40.000 huishoudens. Daarom hebben we nu afgesproken: hoe hoger de elektriciteitsprijs, hoe meer geld het lid van Coöperatie DEP voor de mest ontvangt. Op deze manier beperken wij de impact van de hoge energieprijzen voor pluimveehouders.”


De nieuwe tarieven zijn onafhankelijk van de transportafstand: voor een pluimveehouder in het noorden of midden geldt hetzelfde tarief als voor een pluimveehouder in het zuiden. Ook vervalt de brandstoftoelage. Zo vervalt voor de pluimveehouder het risico van stijgende transportkosten volledig.


Twee keer per jaar (op 1 oktober en 1 april) worden de tarieven voor 6 maanden vastgezet op basis van de gerealiseerde elektriciteitsprijs (EPEX day-ahead) in de 6 maanden daarvoor. Hierbij geldt de volgende prijsstaffel (per ton, te betalen door Coöperatie DEP):

De getoonde tarieven zijn exclusief BTW en bemonsteringskosten, uitgaande van volle vrachten en geladen met opleggers. Bij een positieve mestprijs betaalt Coöperatie DEP de pluimveehouder. Mocht de elektriciteitsprijs hoger zijn dan €325/MWh dan wordt de staffel in bovenstaande tabel op dezelfde wijze uitgebreid (de prijs voor mest stijgt met €4/ton per €50/MWh). Klasse A: vleeskuikens, kalkoenen, opfokhennen, geforceerd gedroogde tunnelmest; Klasse B: volièrehennen, ouderdieren met uitstekende mestkwaliteit; Klasse C: scharrelhennen, ouderdieren met goede mestkwaliteit en Klasse D: freilandhennen, ouderdieren met voldoende mestkwaliteit.

Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 ontvangen leden van Coöperatie DEP per ton €14,25 voor mest van Klasse A (o.a. vleeskuikenmest) en €4,25 voor mest van Klasse D.

Als lid van Coöperatie DEP zijn pluimveehouders zeker van hun mestafzet, ook bij calamiteiten. Wil van der Heijden, directeur van Coöperatie DEP: “Leden kunnen ook rekenen op Coöperatie DEP bij calamiteiten zoals bij een uitbraak van vogelgriep op hun bedrijf. De mest wordt dan zonder extra kosten opgehaald en veilig verwerkt door BMC Moerdijk. Uiteraard moet de mest ook dan wel voldoen aan de kwaliteitseisen.”

Door mest aan BMC Moerdijk te leveren dragen pluimveehouders bij aan de productie van duurzame elektriciteit, de realisatie van de klimaatdoelstellingen en het sluiten van kringlopen van nutriënten als fosfaat en kalium.

Pluimveehouders die nog geen mest leveren aan Coöperatie DEP kunnen voor meer informatie over de nieuwe tarieven contact opnemen via 0499-320415 of info@cooperatiedep.nl.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wil van der Heijden (Directeur Coöperatie DEP) via 0499-320415 of Gerd-Jan de Leeuw (Algemeen directeur BMC Moerdijk) via 0168-331438.

divider